Cây cối, Gỗ và Vườn tược

Cây cối, Gỗ và Vườn tược

Rất nhiều tài liệu tốt: cây, gỗ, vườn. Một mỏ vàng để bạn tham khảo.

Các nhóm cây chính
Một tóm tắt về bí quyết: các nhóm cây chính là gì và làm thế nào để phân loại chúng
Cây cối
Xem tất cả
Các nhóm cây chính
Xem trước miễn phí
Một tóm tắt về bí quyết: các nhóm cây chính là gì và làm thế nào để phân loại chúng
A Mighty Forest from Ages
Khu rừng rộng lớn không thể xuất hiện trong chỉ vài tuần. Hãy xem thời gian làm thế nào để làm cho khu rùng rộng lớn và huyền bí.
Trong cây trong các chay treo trên tường
Cách trang trí tường bằng cây trồng trong các chai nhựa treo
Đặc tính của gỗ
Hiểu biết về đặc tính của gỗ là điều bắt buộc để biết loại gỗ nào nên được dùng trong từng tình huống cụ thể.