Chăm sóc Cây cối

Chăm sóc Cây cối

Học cách chăm sóc các cây trồng mà bạn ưa thích. Học thời điểm trồng, cách quản lý các cây trồng trong chậu...

Cập nhật lần cuối 04/05/2020
Thời gian Hoàn thành 8 giờ 30 phút
Thành viên 3
 • Các thực tế thú vị
  • Xem trước miễn phí
  • Các thực tế thú vị về cây cối
  • Các Hệ số Hiệu quả Năng lượng
 • Phương thức
  • Cách trồng cây trong chậu
  • 10 xp Xem trước miễn phí
  • 3 Phương pháp luận chính
  • Cách Trồng và Thu hoạch Dâu tây tốt nhất | Lời khuyên và thủ thuật làm vườn