Chọn gỗ của bạn!

Chọn gỗ của bạn!

Biết sử dụng loại gỗ nào tuỳ theo ứng dụng là rất quan trọng. Trong khoá học này, bạn sẽ học về các
kiến thức cơ bản về các đặc tính của gỗ.

Cập nhật lần cuối 04/05/2020
Thời gian Hoàn thành 15 giờ
Thành viên 0